Samhällsnytta

Om vi i den svenska kemikalieindustrin kan byta ut fossila råvaror, och istället använda inhemska och förnybara råvaror som kolkälla, minskar vi både vårt beroende av olja samt utsläppen av växthusgaser.

Svensk forskning kring produktion av bioetanol ligger i framkant vid internationell jämförelse. Därför har vi mycket goda förutsättningar att utveckla bioraffinaderikonceptet för miljövänlig produktion även av andra industrikemikalier. Fokus inom BioBuF är produktion av adipinsyra, aromatiska föreningar och andra finkemikalier med högre värde. Dessa produkter har högre ekonomisk marginal än till exempel bioetanol, vilket ökar förutsättningarna för storskalig implementering i industrin.

Men alldeles bortsett från nya sätt att producera adipinsyra och andra kemikalier, kommer en stor nytta för samhället att vara den ökade kunskapen som BioBuF bidrar till. Investerare, forskningsbolag och beslutsfattare kommer att kunna använda sig av den ökade kompetensen kring hållbar teknologi när de ska planera för och starta företag i den nya biobaserade samhällsekonomin.