Att göra kemikalier från biomassa

Att använda mikroorganismer som genom fermentering (jäsning) omvandlar biomassa till användbara kemikalier är ett steg på vägen mot en biobaserad samhällsekonomi.

Inom BioBuF utvärderas möjligheterna att använda sockerarterna cellulosa och hemicellulosa i GROT, respektive cellulosa och stärkelse i mikroalger, som kolkälla vid fermentering. Genom att använda specifika jäststammar kan produktionen styras så att de ämnen som är intressanta blir resultatet av fermenteringen. Ett sådant ämne är adipinsyra som idag görs av bensen och som främst används för tillverkning av nylon. År 2011 var världens konsumtion av adipinsyra 2,8 miljoner ton.

Förutom de relativt lättillgängliga sockerarterna, innehåller GROT och mikroalger andra potentiellt intressanta substanser. För att ur lignin kunna utvinna till exempel olika aromatiska föreningar, krävs sannolikt både förbehandling och rening, samt genmodifierade jäststammar med egenskaper som rår på ligninet. I projektgruppen finns sedan tidigare stor erfarenhet av sådana genmodifierade jäststammar.

I mikroalger finns en rad spännande ämnen som skulle kunna omvandlas till produkter med högt värde. De ljuskänsliga pigmenten till exempel, som ingår i fotosyntesen består till stor del av terpener med antioxidativa, bioreaktiva och anti-påväxtegenskaper. De innehåller också doft- och smakämnen.