BioBuF

Att använda inhemska, förnybara råvaror, istället för fossila, för att producera kemikalier skulle innebära ett stort steg på vägen mot en biobaserad samhällsekonomi. BioBUF är ett forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att göra detta verkligt.

Rör fyllda med alger

Dagens kemikalieindustri är till stor del beroende av fossila råvaror. Dessa råvaror är inte bara ändliga, användningen av dem bidrar också starkt till att värma upp vår jord. Att hitta alternativ till fossila råvaror står därför högt på samhällets önskelista.

BioBUF är ett femårigt projekt där forskare tillsammans med industrin undersöker möjligheterna att använda inhemska, förnybara råmaterial som utgångspunkt vid produktion av bulk- och finkemikalier. De råmaterial som är i fokus inom BioBUF är rester från skogsavverkning och mikroalger.

Inom BioBuF är helhetsperspektivet viktigt. I projektet undersöks inte bara själva teknikerna för att omvandla biomassan till önskade produkter, utan även hur processerna i full skala kan utformas och integreras till befintlig industri för att uppnå såväl ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

I dag uppgår världens produktion av adipinsyra till tre miljoner ton årligen. Utgångsmaterialet är olja, och växthusgasen lustgas en biprodukt. Tillverkningen är med andra ord allt annat än hållbar. Emma Karlsson, doktorand vid Avdelningen för industriell bioteknik, Chalmers, är lösningen till hållbar produktion av adipinsyra på spåren.

läs mer
BioBuF på EUBCE 2017

BioBuF på EUBCE 2017

Forskare inom BioBuF projektet deltog vid den 25:e EUBCE konferensen som detta år hölls i Stockholm den 12-15 juni. EUBCE konferensen är en av de större årliga mötesplatserna i Europa som arrangeras inom ämnesområdet biomassa och bioekonomi. BioBuf ordnade här även en workshop på temat framtida bioraffinaderier som lockade till stor uppmärksamhet. Projektet fick därmed möjlighet att föra ut och diskutera sina resultat med en intresserad publik från forskarvärlden, näringslivet och myndigheter.

läs mer