På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

I dag uppgår världens produktion av adipinsyra till tre miljoner ton årligen. Utgångsmaterialet är olja, och växthusgasen lustgas en biprodukt. Tillverkningen är med andra ord allt annat än hållbar. Emma Karlsson, doktorand vid Avdelningen för industriell bioteknik, Chalmers, är lösningen till hållbar produktion av adipinsyra på spåren.

BioBuF på EUBCE 2017

BioBuF på EUBCE 2017

Forskare inom BioBuF projektet deltog vid den 25:e EUBCE konferensen som detta år hölls i Stockholm den 12-15 juni. EUBCE konferensen är en av de större årliga mötesplatserna i Europa som arrangeras inom ämnesområdet biomassa och bioekonomi. BioBuf ordnade här även en workshop på temat framtida bioraffinaderier som lockade till stor uppmärksamhet. Projektet fick därmed möjlighet att föra ut och diskutera sina resultat med en intresserad publik från forskarvärlden, näringslivet och myndigheter.

BioBuF på Vetenskapsfestivalen

BioBuF på Vetenskapsfestivalen

BioBuF projektet medverkade vid årets internationella vetenskapsfestival i Göteborg där projektet ordnade en programpunkt kring framtida bioraffinaderier och där projektets forskning och resultat även presenterades.

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Fosfor behövs för grödor som växer. Dessutom är det en ändlig resurs. Det allt större intresset för mikroalgsodling gör nu att ännu en verksamhet konkurrerar om det fosfor som finns på jorden. Joshua Mayers, BioBUF, presenterade en lösning vid Algae Biomass Summit i Washington DC.