På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

På god väg mot hållbar produktion av adipinsyra

I dag uppgår världens produktion av adipinsyra till tre miljoner ton årligen. Utgångsmaterialet är olja, och växthusgasen lustgas en biprodukt. Tillverkningen är med andra ord allt annat än hållbar. Emma Karlsson, doktorand vid Avdelningen för industriell bioteknik, Chalmers, är lösningen till hållbar produktion av adipinsyra på spåren.