BioBuF på EUBCE 2017

BioBuF på EUBCE 2017

Forskare inom BioBuF projektet deltog vid den 25:e EUBCE konferensen som detta år hölls i Stockholm den 12-15 juni. EUBCE konferensen är en av de större årliga mötesplatserna i Europa som arrangeras inom ämnesområdet biomassa och bioekonomi. BioBuf ordnade här även en workshop på temat framtida bioraffinaderier som lockade till stor uppmärksamhet. Projektet fick därmed möjlighet att föra ut och diskutera sina resultat med en intresserad publik från forskarvärlden, näringslivet och myndigheter.