BioBuF projektet medverkade vid årets internationella vetenskapsfestival i Göteborg där projektet ordnade en programpunkt kring framtida bioraffinaderier och där projektets forskning och resultat även presenterades.

Lisbeth Olsson presenterar BioBuF:s bioraffinaderikoncept.

Produkter som vi använder i vårt dagliga liv, så som bränslen, kemikalier och material, kommer från en mängd olika råvaror. Men i många fall har de ett ursprung från raffinering av fossil olja eller någon annan icke-förnyelsebar råvara. Dessa råvaror är ändliga och deras användning innebär ofta en stor miljöpåverkan. Om dessa fossila råvaror kan ersättas av råvaror med biologiskt ursprung för att tillverka en produkt, till exempel bioplast, skulle produktens miljöpåverkan förhoppningsvis minska.

Processen för att tillverka dessa nya produkter- exempelvis mat, bränslen eller kemikalier – kan beskrivas som bioraffinering. Sverige har en stor möjlighet att ta en ledande roll i utvecklingen av bioraffinaderier med vår tillgång till stora naturresurser, excellent forskning och befintlig industriell infrastruktur. BioBuF projektet är här en del av denna process.

Matty Janssen förklarar hur en biobaserad plastpåse produceras.

I en rad föredrag, introducerade BioBuF forskare idén för bioraffinaderier samt några av de nyckelfrågor som de undersöker inom projektets ramar. Ämnen som togs upp under programmet var. Enzymer och bioraffinaderier; Mikroorganismer: små men effektiva fabriker i bioraffinaderiet; Nylon från skogen: hur kan detta fungera? Alger: grönt slem eller mat? Kan vi hjälpa planeten om vi hugger ner träd för plast?

Text: Veronica Saez Jimenez

 

Denna populärvetenskapliga programpunkt hölls den 10 maj, 2017 och riktade sig till en allmän publik som ville veta mer om bioraffinaderier och deras möjligheter i framtiden.