BioBuF på Vetenskapsfestivalen

BioBuF på Vetenskapsfestivalen

BioBuF projektet medverkade vid årets internationella vetenskapsfestival i Göteborg där projektet ordnade en programpunkt kring framtida bioraffinaderier och där projektets forskning och resultat även presenterades.