Fosfor behövs för grödor som växer. Dessutom är det en ändlig resurs. Det allt större intresset för mikroalgsodling gör nu att ännu en verksamhet konkurrerar om det fosfor som finns på jorden. Joshua Mayers, BioBUF, presenterade en lösning vid Algae Biomass Summit i Washington DC.

FN har satt upp fosfor på sin lista över ämnen att hålla ögonen på eftersom jordens lager av fosfor bara räcker i 300 år till. Fosfor finns framförallt i geopolitiskt ostabila områden, och priserna varierar kraftigt allt efter vad som händer där. Det fosfor som används inom EU kom tidigare till stor del från Syrien men exporten därifrån har nu helt upphört. För mikroalgsodlare som kämpar med att få verksamheten ekonomiskt hållbar, är näringsämnena till odlingsmedierna en stor kostnad, och där ingår fosfor.

Förutom hotet med den sinande tillgången, orsakar fosfor tillsammans med kväve övergödning av sjöar och hav. Detta är ett problem för Östersjön till exempel, där dessa näringsämnen lakas ur åkermark i länderna runt omkring och rinner ut i vattnet. Allt sammantaget gör att Joshua Mayers förutspår att en mycket stor fråga framöver kommer att bli hur vi ska återvinna det fosfor vi använder.

Alginkubator_9870Det han precis presenterat vid Algae Biomass Summit, världens största algkonferens, handlar om hur man kan minska fosforberoendet vid algodling. I en rad experiment har han jämfört hur Nannochloropsis, en vanlig marin alg, beter sig när den får växa antingen i vanligt medium eller i spillvatten från en rötningsanläggning för matavfall. Resultatet blev precis samma tillväxthastighet och samma kemiska sammansättning oavsett i vilket av de två medierna den växte. Genom att kontrollera mediesammansättningen mycket noga och genom att använda spillvatten, lyckades Joshua Mayers minska åtgången av fosfor med 67 procent och av kväve med 100 procent! Samtidigt minskade kostnaden för mediet med 80 procent.

Många ställde frågor efter presentationen och Joshua Mayers tycker det verkar som om åhörarna fick ett nytt perspektiv på frågan.

– Många hade inte förstått vidden av problemet när det gäller vårt kommande behov av fosfor, och hur mycket en storskalig algproduktion kan komma att påverka den globala marknaden för näringsämnen, säger han.

Föredraget hade titeln ”The Approaching Global Phosphorous Crisis and Microalgal Biotechnology: Perspectives on a Growing Problem and Strategies for Effective Usage”, av Joshua Mayers, Eva Albers och Kevin Flynn, och presenterades vid Algae Biomass Summit i Washington DC, 29 september till 2 oktober 2015.