Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Fosfor behövs för grödor som växer. Dessutom är det en ändlig resurs. Det allt större intresset för mikroalgsodling gör nu att ännu en verksamhet konkurrerar om det fosfor som finns på jorden. Joshua Mayers, BioBUF, presenterade en lösning vid Algae Biomass Summit i Washington DC.