Från detaljer till helheten

Från detaljer till helheten

Samhället behöver öka sitt kretsloppstänk. Mindre slit och släng helt enkelt. Att BioBuf under projekttiden på fem år kommer att bidra till en hållbar framtid är Lisbeth Olsson, projektledare, rätt säker på. Och det oavsett om BioBufs koncept visar sig värt att kommersialisera eller ej.