BioBuF

Att använda inhemska, förnybara råvaror, istället för fossila, för att producera kemikalier skulle innebära ett stort steg på vägen mot en biobaserad samhällsekonomi. BioBUF är ett forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att göra detta verkligt.

Rör fyllda med alger

Dagens kemikalieindustri är till stor del beroende av fossila råvaror. Dessa råvaror är inte bara ändliga, användningen av dem bidrar också starkt till att värma upp vår jord. Att hitta alternativ till fossila råvaror står därför högt på samhällets önskelista.

BioBUF är ett femårigt projekt där forskare tillsammans med industrin undersöker möjligheterna att använda inhemska, förnybara råmaterial som utgångspunkt vid produktion av bulk- och finkemikalier. De råmaterial som är i fokus inom BioBUF är rester från skogsavverkning och mikroalger.

Inom BioBuF är helhetsperspektivet viktigt. I projektet undersöks inte bara själva teknikerna för att omvandla biomassan till önskade produkter, utan även hur processerna i full skala kan utformas och integreras till befintlig industri för att uppnå såväl ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Fosfor behövs för grödor som växer. Dessutom är det en ändlig resurs. Det allt större intresset för mikroalgsodling gör nu att ännu en verksamhet konkurrerar om det fosfor som finns på jorden. Joshua Mayers, BioBUF, presenterade en lösning vid Algae Biomass Summit i Washington DC.

läs mer
Värdefullt pigment från lagom stressad alg

Värdefullt pigment från lagom stressad alg

Nu ska en grön sötvattensalg ta upp kampen med tagetes. Inte för att pryda rabatten precis, men för produktion av lutein. Lutein används både i kosttillskott och i djurfoder – och det är väldigt dyrt.

läs mer