Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Konkurrensen om världens fosfor hårdnar

Fosfor behövs för grödor som växer. Dessutom är det en ändlig resurs. Det allt större intresset för mikroalgsodling gör nu att ännu en verksamhet konkurrerar om det fosfor som finns på jorden. Joshua Mayers, BioBUF, presenterade en lösning vid Algae Biomass Summit i Washington DC.

Från detaljer till helheten

Från detaljer till helheten

Samhället behöver öka sitt kretsloppstänk. Mindre slit och släng helt enkelt. Att BioBuf under projekttiden på fem år kommer att bidra till en hållbar framtid är Lisbeth Olsson, projektledare, rätt säker på. Och det oavsett om BioBufs koncept visar sig värt att kommersialisera eller ej.